FUNDUSZ WSPARCIA INNOWACJI

 

Inwestycje w innowacyjne badania naukowe są priorytetem każdego ośrodka akademickiego. W celu optymalizacji procesu wspierania szczególnie aktywnych i kreatywnych pracowników naukowo-badawczych Uniwersytetu Śląskiego, prowadzących prace w najważniejszych dla gospodarki obszarach naukowych – podnosząc tym samym konkurencyjność Uczelni, powołany został Fundusz Wsparcia Innowacji Uniwersytetu Śląskiego.

Ze środków Funduszu w szczególności współfinansowane będą działania na rzecz stymulowania rozwoju potencjału technologicznego i intelektualnego Uczelni, związane m.in. z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony prawnej wyników prac badawczych, oraz uzupełniania i modernizacji infrastrukturalnego zaplecza aparaturowo-laboratoryjnego Uniwersytetu, niezbędnego do prowadzenia badań. Fundusz wesprze zadania zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności budowę prototypów wynalazków, zakładanie spółek spin off i spin out, udział w targach i wystawach innowacji oraz wyceny własności intelektualnej Uczelni.

Kapitał funduszu gromadzony będzie przede wszystkim w oparciu o umowy z firmami i instytucjami partnerskimi. Przedsiębiorstwom zaangażowanym w kooperację, prócz korzyści o naturze promocyjnej, przysługiwać będzie tytuł Partnera Innowacji Uniwersytetu Śląskiego, nadany przez Władze Uczelni.

Więcej informacji na temat Funduszu Wsparcia Innowacji mogą Państwo klikając na folder

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Współpracy z Gospodarką

tel. 32 359 22 71

e-mail: transfer@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.