Wyniki oceny formalnej wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych z projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

 

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w I naborze.

Wszystkim zespołom i zaangażowanym brokerom innowacji dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków.

Poniżej lista wniosków ocenionych formalnie.

 

Zespoły z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Numer wniosku

Tytuł projektu

Ocena formalna

UŚ/1/II 4.0/2021

Nowoczesne metody otrzymywania ultra-czystych biodegradowalnych  i biokompatybilnych materiałów polimerowych o zróżnicowanej topologii zawierających segmenty poli(γ-butyrolaktonu). Ocena ich użytkowalności do celów biomedycznych.

pozytywna

UŚ/2/II 4.0/2021

Inteligentne oprogramowanie pomocne optometryście w diagnostyce zmian patologicznych oka, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych cukrzycą.

pozytywna

UŚ/3/II 4.0/2021

Opracowanie techniki wypieku pieczywa z kiełkujących ziarniaków jęczmienia zwyczajnego

pozytywna

UŚ/4/II 4.0/2021

Ocena cech agronomicznych linii jęczmienia ‘Speedy’ wykazującej przyśpieszone dojrzewanie oraz identyfikacja genu odpowiedzialnego za fenotyp tej linii.

pozytywna

UŚ/5/II 4.0/2021

Zastosowanie szczepów bakterii endofitycznych w ochronie przed grzybowymi patogenami rzepaku w hodowlach wazonowych

pozytywna

UŚ/6/II 4.0/2021

Wykorzystanie procesów biomineralizacji w unieruchamianiu zanieczyszczeń wody na przykładzie farmaceutyków

pozytywna

UŚ/7/II 4.0/2021

Konstrukcja prototypu manualnego uchwytu obrotowego na stoliki do SEM wraz z adapterami.

pozytywna

UŚ/8/II 4.0/2021

InnoGen: Aplikacja wspierająca tworzenie odpowiedzialnych innowacji

pozytywna

UŚ/9/II 4.0/2021

Wirtualny asystent – aplikacja dla maturzystów

negatywna

UŚ/10/II 4.0/2021

Platforma internetowa – crowdfunding społeczny dla jednostek edukacyjnych

negatywna

UŚ/11/II 4.0/2021

Fotostabilne luminescencyjne sensory molekularne do wyznaczania parametrów termodynamicznych i badania kinetyki procesów w makroskali i szerokim zakresie ciśnień.

pozytywna

UŚ/12/II 4.0/2021

Transistorsandmore.com. System informatyczny do automatycznego zarządzania zespołem

pozytywna

UŚ/13/II 4.0/2021

Mikrobiologiczne usuwanie pirytu z kruszyw budowlanych

pozytywna

UŚ/14/II 4.0/2021

Wpływ przeobrażenia materii mineralnej na jakość wysokotemperaturowych materiałów grafitowo-węglowych

pozytywna

UŚ/15/II 4.0/2021

Przygotowanie do obrotu konsumenckiego płynu dezynfekującego opartego na związkach betuliny.

pozytywna

UŚ/16/II 4.0/2021

Przygotowanie do wdrożenia samopompującego namiotu barierowo – oddechowego.

negatywna

UŚ/17/II 4.0/2021

Programowalny system do wibroterapii z wykorzystaniem wysokich technologii

pozytywna

 

Zespoły z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Numer wniosku

Tytuł projektu

Ocena formalna

UJK/01/II 4.0/2021

Modyfikacja metody napawania laserowego stosowanej do produkcji powłok ochronnych

pozytywna

UJK/02/II 4.0/2021

Kompozyty mineralno-węglowe do usuwania związków organicznych z wody pitnej i ze ścieków metodami adsorpcyjnymi

pozytywna

UJK/03/II 4.0/2021

Ekstrakcyjne wydzielanie tymolu i karwakrolu z materiału roślinnego oraz opracowanie nowej woltamperometrycznej procedury ich oznaczania

pozytywna

UJK/04/II 4.0/2021

Opracowanie metody analizy polibromowanych dibenzodioksyn

negatywna

UJK/05/II 4.0/2021

„Świat emocji” - gra pamięciowa dla dzieci niewidomych i słabowidzących

pozytywna

UJK/06/II 4.0/2021

Wirtualny Nawigator Przedsiębiorcy wirtualny przewodnik po ekosystemie przedsiębiorczym – vr Entrepreneurship Ecosystem Navigator – vrEEN

pozytywna

 

Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez Radę Inwestycyjną.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.