14. edycja konkursu Popularyzator Nauki

Zapraszamy do udziału w 14. edycji konkursu Popularyzator Nauki, w którym nagradzane są osoby, zespoły, media i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

Zgłoszenia można nadsyłać do połowy października (15.10).

Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali w styczniu, kiedy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

Zgłoszenia oceni Kapituła, złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce. Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze laureata Nagrody Głównej. Przyznane też będą nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi.

W kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora. Do rywalizacji w tej kategorii zaproszeni są więc m.in. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na tytuł Popularyzatora Nauki zyskają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w kategorii Media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami (lub mogą być zgłaszani przez osobę trzecią, za zgodą zgłaszanego), a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli. 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:  http://www.naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki/.

Ewentualne pytania związane z konkursem można kierować na adres: popularyzator@pap.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.