Rady Programowo-Biznesowe

źródło -Financial Times, CCNa Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zostały powołane Rady Programowo-Biznesowe, które funkcjonują w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni (Wydziałach).
Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie działalności Uczelni w zakresie kształcenia, ale także w zakresie prowadzonych badań, rozwoju infrastruktury oraz innych działań misyjnych.

W skład Rady najczęściej wchodzą:

 1. Przedstawiciele pracodawców,
 2. Przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
 3. Przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń branżowych,
 4. Przedstawiciele Uczelni/Wydziału/Jednostki organizacyjnej wydziału,
 5. Reprezentacja samorządu studentów i samorządu doktorantów,
 6. Przedstawiciele Biura Karier oraz Biura Współpracy z Gospodarką UŚ.

 

Na Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje również Konwent, w skład którego wchodzą przedstawiciele:

 1. organów samorządu terytorialnego i zawodowego,
 2. instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych,
 3. organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji samorządu gospodarczego,
 4. przedsiębiorców i instytucji finansowych,
 5. uczelni.


Zapraszamy firmy oraz zainteresowane organizacje do współpracy z Uniwersytetem Śląskim w ramach Rad Programowo-Biznesowych. Prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Gospodarką, które odpowiada za organizację tego procesu.

 Zachęcamy również przedstawicieli środowiska akademickiego, do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką w przypadku zainteresowania powołaniem nowych Rad w jednostkach, w których do tej pory nie funkcjonowały tego typu organy. Informujemy, iż Biuro Współpracy z Gospodarką wspomaga proces tworzenia Rad i dysponuje odpowiednimi wzorami dokumentacji niezbędnymi w procesie uruchamiania Rad Programowo-Biznesowych.

Proponujemy także zapoznanie się z przygotowanym poradnikiem.

Prosimy o kontakt pod adresem:

Biuro Współpracy z Gospodarką

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 359 22 71, 32 359 20 81

e-mail: transfer@us.edu.pl

Źródła zdjęć:

1. źródło -Financial Times, CC

2. źródło - public domain

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.