Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)

Strona internetowa Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów: http://www.obserwatoriumnano.us.edu.pl/

 

 

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie 

Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

Czas realizacji projektu:  styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.

 

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN

Wartość dofinansowania z UE:  3 940 000,00 PLN

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Partnerzy projektu:

 

- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

- Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

- Porozumienie 1: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

                             Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

                             Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

                             Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

- Porozumienie 2: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.

                             Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

- Porozumienie 3: Uniwersytet Śląski w Katowicach

                             Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET

                             Instytut Metali Nieżelaznych

                             Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

- Porozumienie 4: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,

                             Instytut Metali Nieżelaznych

 

 

Cele projektu:

 

•    usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez    
     współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

•    wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki
     regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu   
     Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

 

Efekty projektu:

 

  • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
  • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
  • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
  • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:    3 940 000,00 PLN

 

Więcej o projekcie:

 

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania( SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

 

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

 

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

 

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.