Spotkanie informacyjne pt. „Usuwanie farmaceutyków ze ścieków”

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach ma przyjemność zaprosić: przedsiębiorców, inwestorów, projektantów, technologów, pracowników laboratoriów oraz wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone tematyce usuwania farmaceutyków ze ścieków. Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 r.,   w godz.  9.00-11.30, w formie on-line (platforma MS Teams). Udział w spotkaniu jest bezpłatny wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja poprzez skierowanie chęci udziału w spotkaniu na adres e-mail: michal.fafinski@us.edu.pl.

 

Szczegółowa agenda spotkania:

09:00 - 09:10

Przywitanie uczestników,  przedstawienie zespołu

dr hab. Urszula Guzik prof. UŚ

Kierownik projektu finansowanego przez NCBiR pt. „Preparat stymulujący degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych w oparciu o immobilizowane na naturalnym nośniku szczepy bakterii”

09:10 - 09:40

Immobilizowane biokatalizatory jako wsparcie oczyszczalni ścieków w usuwaniu farmaceutyków

 dr Anna Dzionek Uniwersytet Śląski w Katowicach

09:40 - 10:00

Oznaczanie farmaceutyków w ściekach

Marta Stefaniak Kierownik Laboratorium, Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.

10:00 - 10:20

Efektywność usuwania wybranych leków na przykładzie instalacji ozonowania oczyszczanych ścieków komunalnych

Joanna Stepa Technolog Ścieków, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.

10:20 - 10:40

Technologie do skutecznego, biologicznego usuwania pozostałości leków ze ścieków

Katarzyna Dominiak Kierownik Sprzedaży, VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

10:40 - 11:00

Finansowanie projektów w ramach konkursów krajowych i funduszy strukturalnych

Aleksandra Potyka Koordynator Projektów UE,  ECDF Dotacje sp. z o.o., sp. k.

11:00 - 11:30

Pytania i dyskusja.

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pt. „Preparat stymulujący degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych w oparciu o immobilizowane na naturalnym nośniku szczepy bakterii” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.