Aktualizacja Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

Zmiany zostały dokonane na mocy uchwały nr 113/2017 Senatu UŚ w dniu 30.05.2017 r.

Treść uchwały nr 113/2017 znajduje się tutaj, a nowa wersja Regulaminu PWI tutaj.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.