B+Radar – badanie pomocy udzielanej przez NCBiR

Szanowni Przedsiębiorcy, zachęcamy do udziału w badaniu dotyczącym uczestnictwa w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem badania jest kompleksowe zbadanie wpływu funduszy NCBiR na rozwój przedsiębiorstw, a jego wyniki będą podstawą rekomednacji dla przyszłego kierunku wsparcia działalności B+R firm w Polsce.

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy wnioskodawcy programów NCBiR od 2015 r. - zarówno beneficjenci, jak i podmioty, które składały wnioski o dofinansowanie, ale nie otrzymały wsparcia.

Więcej informacji na stronie https://bradar.pl/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.