III edycja Konkursu o Staż - Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.

W tegorocznej edycji udział weźmie 15 podmiotów oraz 15 osób z całej Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy z nich kierowany jest do firm i rozpoczął się 9 kwietnia.

Drugi etap dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Etap ten zostanie zainaugurowany 19 czerwca 2018 roku.

Nagrodami w III edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 85% laureatów poprzedniej edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny wysłać swoje Curriculum Vitae (CV) na elektroniczny adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: staze@space.biz.pldo dnia 24 maja 2018 roku do godz. 16:00. Ze względów organizacyjnych organizatorzy proszą o wpisywanie tematu wiadomości: KONKURS O STAŻ, natomiast 
w nazwie CV imię i nazwisko osoby wraz z nazwą wybranego podmiotu z dopiskiem Konkurs o Staż.

Wszystkie dostępne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej: www.space.biz.pl

Rozpoczęcie staży natomiast jest planowane na wrzesień br.

Regulamin konkursu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.