Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych

Tytuł projektu: Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2018

Wartość projektu: 13 170 840,00 zł 

Cel projektu:

Projekt ukierunkowany jest na realizację trzy głównych zagadnień: a) opracowania dla części kraju znajdującej się w kontynentalnym regionie biogeograficznym teledetekcyjnej metody identyfikacji wszystkich nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wymagających rolniczego użytkowania; b) identyfikacji trzech głównym zagrożeń (przesuszenia, sukcesji i wkraczania inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin), wpływających na stan ochrony i perspektywy zachowania badanych siedlisk przyrodniczych Natura 2000; c) integracji opracowanych metodyk identyfikacji siedlisk i zagrożeń z obowiązującym systemem monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Koordynator zadań realizowanych przez UŚ: prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - program BIOSTRATEG

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.