Konkurs 3/4.1.1/2018 - Wspólne przedsięwzięcie z woj. śląskim - otwarcie naboru

 

Zapraszamy do aplikowania po środki finansowe w ramach konkursu 3/4.1.1/2018 Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Śląskim, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”.

Do konkursu przystąpić może konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  •  jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)

oraz

  •  jedna jednostka naukowa,

a finansowane mogą być badania przemysłowe.

Nabór wniosków trwa od 29 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r. (do godziny 12:00) i prowadzony jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu – aktywny od 29 listopada 2018 r.).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Poziom dofinansowania wynosi:

1) dla przedsiębiorstw:

 dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych,

 dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych,

 dla dużego przedsiębiorcy: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych;

2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 4 mln PLN.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę, a 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową

Termin oceny wniosków wynosi do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć pod poniższym linkiem:

dokumentacja_konkursowa

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.