Nabór ekspertów do opracowania propozycji założeń projektu strategicznego INFOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarty nabór ekspertów do opracowania propozycji założeń projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - INFOSTRATEG”. Program strategiczny będzie wspierał wysokobudżetowe projekty B+R w ramach następujących 5-ciu strategicznych obszarów (kierunków) badań wskazanych przez Komisję ds. programów strategicznych Rady Centrum NCBR:

Obszar 1: Przetwarzanie obrazów ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć satelitarnych.
Obszar 2: Metody informatyczne w medycynie spersonalizowanej, diagnostyce, terapii i chemoinformatyce.
Obszar 3: Uczenie maszynowe w robotyce ze szczególnym uwzględnieniem sterowania autonomicznymi urządzeniami.
Obszar 4: Cyberbezpieczeństwo dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji.
Obszar 5: Inteligentne systemy sterowania, zarządzania i łączności.

W każdym z 5-ciu strategicznych obszarów (kierunków) badań  programu strategicznego, o których mowa wyżej (szczegółowy opis w Zał. 1) zostanie wybranych trzech ekspertów.

Zgłoszenie podpisane przez  kandydata na eksperta należy przesłać wyłącznie na dedykowanym formularzu zgłoszenia w terminie do dnia  8 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/aawansowane-technologie-informacyjne-telekomunikacyjne-i-mechatroniczne---infostrateg/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.