Nabór na ekspertów branżowych programu Dobry Pomysł

Ministerstwo Rozwoju powierzyło Grupie INVESTIN, wraz z pozostałymi członkami konsorcjum w składzie: Polski Fundusz Rozwoju SA, Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Fundacja Zaawansowanych Technologii, realizację pilotażowego projektu, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego narzędzia wsparcia innowacyjności pod nazwą program Dobry Pomysł. 

W związku z powyższym Grupa INVESTIN poszukuje ekspertów w dziedzinach objętych Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, którzy wesprą zespół INVESTIN w weryfikacji zgłoszonych do udziału w Programie pomysłów pod względem formalnym i merytorycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla kandydatów na ekspertów oraz procedury naboru znajdują się w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Programu Dobry Pomysł.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia do odwołania. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: eksperci@dobrypomysl.org.pl z tytułem maila  „Nabór kandydatów na ekspertów”.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.