„Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

Szanowni Państwo,

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., jako lider konsorcjum  Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologie dla Medycyny, zaprasza 9 maja 2018 r. do Katowic, Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37, na spotkanie pn. „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”, w którym wezmą udział eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W trakcie spotkania praktyczne informacje i omówienie konkursu ,,Projekty aplikacyjne” - celem konkursu jest wsparcie prac B+R, które pozwolą stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, zatem o granty mogą się starać przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Aktualny konkurs jest już ostatnim w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR. Kolejnym konkursem, który zostanie omówiony przez przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB), które umożliwią zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje.

Podobnie jak poprzednia edycja, konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.

 

Druga część spotkania NAUKA DLA BIZNESU – to zaprezentowanie oferty współpracy z przedsiębiorstwami przez jednostki B+R w obszarze technologie dla medycyny.

- Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

- Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

- Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

- Śląski Uniwersytet Medyczny.

 

UDZIAŁ W SPOTKANIU BEZPŁATNY

 

Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielą Państwu: Pani Marzena Winek-Deka (mwinek@gapr.pl, tel. 530 993 079) lub Pani Magdalena Ilnicka-Majchrzak (milnicka@gapr.pl, tel. 785 935 718).

 

 

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.