Nowy konkurs na projekty aplikacyjne w konsorcjach

Od 18 września br. będzie można składać wnioski w trzecim konkursie na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Na dofinansowanie projektów realizowanych w konsorcjach przez naukowców i przedsiębiorców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 200 mln zł.

Celem działania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Projekty zgłaszane do dofinansowania muszą wpisywać się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny jest także efektywność ekonomiczna wdrożenia wyników projektu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie konsorcja złożone z co najmniej 1 jednostki naukowej i 1 przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć max. 5 podmiotów, ale udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu nie może być mniejszy niż 30%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN, maksymalna - 10 mln PLN. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

 

Osoby/zespoły naukowe oraz przedsiębiorców zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką - Panią Aleksandrą Potyką, tel. (32) 359 20 81, e-mail: aleksandra.potyka@us.edu.pl. 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.