Ostatni konkurs na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem zgłoszeń o środki finansowe  na realizację prac przedwdrożeniowych mogą być projekty bądź technologie stworzone w oparciu o wyniki prac badawczych i rozwojowych wnioskodawców, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

Wnioski o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych mogą składać:

  • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni oraz zespoły naukowo-badawcze Uczelni, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uczelni;
  • doktoranci Uczelni;
  • studenci Uczelni.

 

Zgłoszenia do procedury konkursowej odbywa się w oparciu o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Regulamin uczestnictwa w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

Formularz oceny formalnej

Formularz oceny kwalifikującej

 

Wypełnione formularze zgłoszenia, podpisane przez wszystkich członków zespołu, prosimy przesyłać (skan) na adres e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl. Wersje papierowe proszę kierować na adres: Biuro Współpracy z Gospodarką, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Nabór trwa do 30 marca 2018 r. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.