Podpisanie umowy o współpracy z Agencją Rozwoju Zawiercia

W czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 24) odbędzie się uroczyste nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a Gminą Zawiercie, którą reprezentuje Agencja Rozwoju Zawiercia. Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej uzupełni umowa partnerstwa z Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ oraz porozumienie o współpracy z  Biurem Karier UŚ, którego celem jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rynku pracy.


Agencja Rozwoju Zawiercia skupia swoje działania na promowaniu walorów inwestycyjnych, gospodarczych i krajobrazowych miasta. Pełni także funkcję instytucji otoczenia biznesu oraz promuje postawy innowacyjności i przedsiębiorczości.

W imieniu Gminy porozumienie podpisze Prezydent Miasta Witold Grim. Ze strony uczelni dokumenty podpisze Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. W wydarzeniu udział weźmie również Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia – Wojciech Dziąbek.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.