Podsumowanie Forum Nauka – Biznes: Nanotechnologia w medycynie

13 września 2018 r. w katowickim Hotelu Novotel odbyło się „Forum Nauka – Biznes: Nanotechnologia w medycynie” zorganizowane dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Forum powstało w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i zostało zorganizowane przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Metali Nieżelaznych wraz z Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, tworzącymi konsorcjum Regionalne Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów. Forum miało na celu zainicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzację wiedzy na temat potencjału nanotechnologii na Śląsku. Obecność ponad 120 osób na Forum było dowodem na potrzebę dyskursu pomiędzy nauką a biznesem.


Moderatorem Forum był prof. dr hab. Andrzej Dworak, dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Prezentowane treści miały charakter zarówno naukowy, jak i biznesowy, a przede wszystkim praktyczny i zorientowany na współpracę tych dwóch środowisk.


Forum uświetnili wykładami: 
prof. dr. hab. Krzysztof Szczubiałka (Uniwersytet Jagielloński) – “Polymers for blood coagulation management”
dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska) – “Carbon nanotubes in biomedicine”
dr Maciej Guzik (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN) – “Bacterial polymers in medicine”
Podczas wydarzenia zaprezentowały się również firmy: Synthos S.A – Synthos Care (dr inż. Dominik Lipka),Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii (prof. dr hab. Zbigniew Nawrat), oraz Gorden Ltd. (dr Zbigniew Najzarek).


Forum odbywało się w ramach konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland –  międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią. Na konferencji poruszona została tematyka zastosowania nauki w przemyśle, funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w medycynie, nowości w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej aparatury badawczej oraz możliwości rozwoju projektów badawczo-rozwojowych.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna tutaj:

https://zita.cmpw-pan.edu.pl/pl/aktualnosci/310-podsumowanie-forum-nauka-biznes-nanotechnologia-w-medycynie

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.