Program sektorowy INNONEUROPHARM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w sektorze farmaceutycznym i zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny przeznaczyło 190 mln zł.

Program sektorowy INNONEUROPHARM, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego - w tym neuromedycyny - w perspektywie do 2026 roku. Został uruchomiony w odpowiedzi na wspólną inicjatywę Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny. Dedykowany przedsiębiorcom program jest pierwszym z 3 nowych programów sektorowych uruchomionych przez NCBR w tym roku.

O dofinansowanie w wysokości nawet 40 mln zł będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców. Nabór wniosków będzie trwał od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r. Jednostki naukowe mogą być wyłącznie podwykonawcą prac badawczych w ramach realizowanych projektów.

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrostu innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego.

W ramach INNONEUROPHARM będą realizowane nowatorskie projekty w obszarach takich jak:

  • innowacyjne produkty lecznicze,
  • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

 

Więcej informacji o programie INNONEUROPHARM jest dostępnych na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm2017/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.