Program sektorowy INNOWACYJNY RECYKLING

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach programu „Innowacyjny Recykling”. W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój NCBR wesprze nowatorskie rozwiązania w zakresie ponownego wykorzystania odpadów kwotą 90 mln złotych.

Dofinansowanie w ramach programu „Innowacyjny Recykling” udzielane będzie przedsiębiorcom lub konsorcjom przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie te drugie. Jednostki naukowe mogą być podwykonawcą prac badawczych w projektach. Projekt musi dotyczyć jednego z ponad pięćdziesięciu tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu, z następujących obszarów:

  • OBSZAR TEMATYCZNY I. Odpady sektora metali nieżelaznych
  • OBSZAR TEMATYCZNY II. Odpady wydobywcze z węgla kamiennego
  • OBSZAR TEMATYCZNY III. Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych
  • OBSZAR TEMATYCZNY IV. Odpady drzewne

 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego do 21 kwietnia 2017 r. „Innowacyjny Recykling” to jeden z dziewięciu programów sektorowych, jakie zostaną ogłoszone i przeprowadzone przez NCBR w 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/nnowacyjnyecykling2017/.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.