Forum Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

Forum Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

 

PROGRAM SPOTKANIA
7 listopada 2018 r.

 

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych,
Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Aula P/0/01

 

Rejestracja uczestników: http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

 

 

 

8:30 – 8:45

Potwierdzenie rejestracji

8:45 – 8:55

Otwarcie Forum

8:55 – 9:15

Prezentacja Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

- Jacek Nowak, Uniwersytet Śląski

9:15 – 9:35

Materiały organiczne atrakcyjne dla optoelektroniki

- prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, Kierownik Zakładu Chemii Polimerów Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego

9:35 – 10:20

Wytwarzanie warstw metalicznych na elementach stykowych metodą srebrzenia termicznego z wykorzystaniem kompozytu na bazie nanorurek srebra

- Radosław Pawłowski, Helioenergia Sp. z o.o.

10:20 – 10:40

Nanomagnetyzm związków i stopów zawierających pierwiastki ziem rzadkich

- prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

10:40 – 10:55

Przerwa kawowa

10:55 – 11:40

Nanokrystaliczne materiały magnetyczne wykorzystywane dla potrzeb energetyki i energoelektroniki

- Cezary Świeboda, Magneto Sp. z o.o.

11:40 – 12:15

Jak pozyskać pieniądze na ekspansję kosmosu?

- dr Michał Marchewka – Dyrektor Oddziału terenowego w Rzeszowie Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK)

12:15 – 13:00

Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen.

- dr hab. Ryszard Fryczkowski prof. ATH w Bielsku Białej

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa

13:15 – 14:00

Nowe baterie oparte na nanorurkach przyjazne dla środowiska.

- dr hab. Wojciech Ciesielski prof. UJD w Częstochowie

14:00 – 14:15

Metoda regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz nowe efektywniejsze katalizatory DeNOx oparte na materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznie

- Firma Ad moto Rafał Zawisz

14:15 – 14:30

Najnowsze osiągnięcia w analizie powierzchni w nanoskali

- Firma PIK Instruments

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.