Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W wyniku nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniu 24.03.2015 r. uchwalił (431/2015) jako obowiązujący Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podstawowe zmiany  regulaminu dotyczą m.in. :

a) praw i obowiązków uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,

b) zasad korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż wskazane
w pkt. A.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

- Uchwała nr 431/2015 z dnia 2015-03-24 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 2015-05-21 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz określenia progu wartości aparatury naukowo-badawczej poddanej obowiązkowi prowadzenia dziennika czasu pracy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.