Śniadanie biznesowe w temacie skanowanie, modelowanie i druk 3D - 17 lipca

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego zaprasza serdecznie spotkanie typu „śniadanie biznesowe” w tematyce skanowania, modelowania i druku 3D, które odbędzie się dnia 17 lipca br. – wtorek – w sali nr 159, na II-im piętrze budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Planowana godzina rozpoczęcia spotkania to 9:30.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności +, mającego na celu  wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji (projekt pozakonkursowy MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”).

Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele ze strony przemysłu to firmy ScanTech z Katowic oraz CADXPERT z Krakowa, specjalizujący się w dziedzinie skanowania i druku 3D.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu całą społeczność akademicką, a w szczególności osoby, których tematyka badawcza jest powiązana z modelowaniem i drukiem 3D.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod adresem e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.