Projekt SPIN-US w ramach programu SPIN-TECH

                       

Tytuł projektu: SPIN-US. Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Termin realizacji projektu: 10.2013 - 09.2014

 

Wartość projektu: 400 000 PLN

 

Cel projektu: Intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych, pośredniczących między publiczną sferą badań i rozwoju a gospodarką.

 

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Papież-Pawełczak, e-mail: katarzyna.papiez-pawelczak@us.edu.pl, tel. 511 863 106

 

Żródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - SPIN-TECH - program wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych


Etapy realizacji projektu:

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.