Spotkanie informacyjne dot. konkursu TANGO 3 - 13 lipca, godz. 10:00

W związku z otwartym naborem na dofinansowanie projektów w ramach konkursu TANGO 3 pragniemy zaprosić serdecznie do udziału w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., które odbędzie się 13 lipca br. (piątek), o godzinie 10:00,  w sali nr 159, na II-im piętrze budynku Rektoratu UŚ, przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności +, mającego na celu  wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji (projekt pozakonkursowy MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”).

W trakcie spotkania przybliżone zostaną zasady uzyskania dofinansowania w ramach wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jaką stanowi konkurs TANGO.

Będzie również możliwość indywidualnej dyskusji odnośnie możliwości złożenia wniosku w ramach tego projektu.

Z uwagi, na fakt, iż do złożenia wniosku na tzw. projekt właściwy, w konkursie TANGO wymagane jest zakończenie (nie wcześniej niż dnia 15 marca 2016r.) lub aktualna realizacja projektu bazowego finansowanego w ramach jednego z konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, na spotkanie zapraszamy szczególnie osoby, które zakończyły realizację lub są w trakcie realizacji projektów jw.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod adresem e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.