Spotkanie: "O funduszach przy kawie".

Uczelniania spółka celowa SPIN-US oraz APAULY GROUP przygotowali dla Państwa spotkanie: "O funduszach przy kawie". Spotkanie ma na celu m.in. wymianę doświadczeń w zakresie pozyskiwania dofinansowania oraz poszukiwania rozwiązań projektowych, które mogą być sfinansowane.

PROGRAM:

1. Działalność B+R - jak odróżnić badania przemysłowe i prace rozwojowe?

2. Możliwości dofinansowania działalności B+R: zasady ogólne.

3. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020: I oś priorytetowa

  • Kto może składać wniosek o dofinansowanie?
  • Jakie działania mogą zostać sfinansowane?
  • Jakie są warunki i kryteria oceny wniosków?

4. Bon na innowacje - zasady udziału w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020: I oś priorytetowa

  1. Kto może składać wniosek o dofinansowanie?
  2. Jakie działania mogą zostać sfinansowane?
  3. Jakie są warunki i kryteria oceny wniosków?

6. Przykładowe projekty.

7. Jak zarządzać projektem B+R? Techniki, metody, rozwiązania.

Kontakt ze SPIN-US:

 Agenda spotkania do pobrania

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.