Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK - seminarium

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium  pt. "Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK", które odbędzie się w Katowicach w dniach 20-21.02.2017. Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, bądź też zewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji. Zapraszamy więc przedstawicieli kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
  • jakie osoby powinny być zaangażowane w realizację poszczególnych etapów walidacji,
  • czym należy się kierować, dobierając metody, które mają być zastosowane na każdym z tych etapów (w tym metody weryfikacji),
  • jak powinien wyglądać schemat walidacji i jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu walidacji,
  • jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
  •  jak prowadzić ewaluację wewnętrzną w instytucji certyfikującej oraz jakie są cele ewaluacji zewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest podmiot zewnętrznego zapewniania jakości.

 

Seminarium prowadzone jest przez doświadczonych trenerów Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy wspierani będą przez ekspertów merytorycznych, na co dzień  pracujących nad w/w zagadnieniami.

W załączeniu znajduje się program spotkania.

Informacje organizacyjne:

  • seminarium jest bezpłatne,
  • podczas seminarium uczestnikom zapewniamy pakiet materiałów informacyjnych, wyżywienie, a dla osób spoza Katowic oferujemy nocleg między 1 a 2 dniem seminarium oraz zwrot kosztów podróży według załączonych zasad,
  • liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/seminaria-w-projekcie-zsk/1136-walidacja-i-zapewnianie-jakosci-w-zsk

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów (22) 241 71 27 lub (22) 241 71 67.

---------

 

Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8 | 01-180 Warszawa
| tel. +48 22 241 71 67| www.ibe.edu.pl

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.