WARSZTATY dla przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych świadczących usługi lub posiadających infrastrukturę w obszarze Key Enabling Technologies (KETs).

 

WARSZTATY dla przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych świadczących usługi lub posiadających infrastrukturę w obszarze Key Enabling Technologies (KETs).

Ocena potencjału i wyzwań jednostek B+R w obszarze
Key Enabling Technologies (KETs)

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. jako realizator projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem  zapraszają  na bezpłatne spotkanie warsztatowe poświęcone rozwijaniu kompetencji śląskich instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych w obszarze mikro i nanoelektroniki, nanotechnologii, biotechnologii przemysłowej, fotoniki, zaawansowanych materiałów oraz technologii ich wytwarzania.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w Katowicach, w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 12 (Rektorat), w sali 159, dnia 19.07.2018 r. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 a jego zakończenie planowane jest na godzinę 13:00.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu KETGATE, umożliwiającego między innymi zaprezentowanie potencjału i kompetencji w obszarach zdefiniowanych jako Key Enabling Technologies (KETs) na mapach kompetencji służących głównie nawiązywaniu międzynarodowych interdyscyplinarnych partnerstw w celu realizacji przedsięwzięć badawczych i rozwojowych w Europie Środkowej.

Spotkanie skierowane jest do instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych prowadzących badania podstawowe oraz prace rozwojowe w obszarach KETs.

Intencją organizatorów jest stworzenie m.in mapy infrastruktury badawczej oraz mapy kompetencji śląskich instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych w obszarze kluczowych technologii wspomagających.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu oraz otrzymania dodatkowych materiałów jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Spotkanie organizowane jest dzięki współpracy Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium w obszarze Nanotechnologii i Nanomateriałów oraz Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium w obszarze Technologii dla Medycyny.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17.07.2018r.

 

 

 

Agenda spotkania:

 

9:00 – 9:15 – Prezentacja projektu KETGATE – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

9:15 – 9:45 –  Biznes potrzebuje Nauki – Prezentacja ankiety ewaluacyjnej projektu KETGATE dotyczącej potencjału i kompetencji w obszarach KETs regionalnych instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych.

9:45 – 10:10 – Prezentacja potencjału rozwojowego obszaru technologicznego nanomateriałów i nanotechnologii w województwie śląskim.

10:10 – 11:20 – Prezentacja kierunków badawczych (KETs) wiodących śląskich jednostek naukowo-badawczo-rozwojowych.

11:20 – 12:00 – Dyskusja moderowna, wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej.

12:00 – 12:30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.