Wkrótce I konkurs w ramach GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowanego przez Radę  NCBR, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Zakres tematyczny Programu uwzględnia wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i obejmuje:
1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu
2. pułapkę braku równowagi
3. pułapkę demograficzną
4. pułapkę słabości instytucji.

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 

Całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2017-2020 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe oraz działania związane z wdrożeniami, wynosi 500 mln zł.

Ogłoszenie I konkursu planowane jest pod koniec czerwca 2017 r.

Więcej o programie GOSPOSTRATEG.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.