Wyniki pierwszego naboru konkursowego na realizację prac przedwdrożeniowych

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersytetu Śląskiego oraz konsorcjantów, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w pierwszym naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych.

Lp.

Nr wniosku

Ocena merytoryczna

1

1/NAB1/II+/2017

Nie rekomendowany do dofinansowania

2

2/NAB1/II+/2017

Rekomendowany do dofinansowania*

3

3/NAB1/II+/2017

Rekomendowany do dofinansowania*

4

4/NAB1/II+/2017

Nie rekomendowany do dofinansowania

5

5/NAB1/II+/2017

Nie rekomendowany do dofinansowania

6

6/NAB1/II+/2017

Rekomendowany do dofinansowania*

7

7/NAB1/II+/2017

Rekomendowany do dofinansowania*

8

9/NAB1/II+/2017

Nie rekomendowany do dofinansowania

 * wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.

Do dofinansowania skierowano 4 projekty.

Projekt nr 1 – Kompleksowa usługa izolacji, charakterystyki i namnażania szczepów drożdży gotowych do zastosowania w produkcji 2000-10 000 litrów piwa przez potencjalnych odbiorców (browary rzemieślnicze) – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierownik – dr Sławomir Sułowicz

Projekt nr 2 – Stworzenie kompleksowej i skutecznej metody oczyszczania gleb skażonych związkami organicznymi – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierownik – dr Tomasz Płociniczak.

Projekt nr 3 – Określenie fizycznej stabilności amorficznej kompozycji na bazie ezetimibu oraz indapamidu w warunkach imitujących proces jej produkcji – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – kierownik Prof. zw. dr hab. Marian Paluch

Projekt nr 4 – System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, kierownik – dr Paweł Janik

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom projektowym za udział w pierwszym naborze konkursowym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.