Zaproszenie do udziału w VI edycji konkursiu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu "Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, którego celem jest promocja polskiej nauki i wynalazków powstałych na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wynalazki, które:

 •  zostały stworzone na Uczelni;
 • nad którymi prace zostały ukończone w latach 2016 – 2017 i które w tym okresie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP;
 • są wynalazkami nowymi, posiadającymi poziom wynalazczy, mającymi zastosowanie w praktyce w gospodarce lub produkcji;
 • dotyczą jednej z następujących dziedzin:
 1. informatyka,
 2. inżynieria mechaniczna,
 3. inne nauki inżynieryjne i technologie,
 4. inżynieria lądowa,
 5. inżynieria materiałowa,
 6. nanotechnologia,
 7. nauki fizyczne,
 8. nauki biologiczne i biotechnologia,
 9. nauki chemiczne,
 10. nauki medyczne,
 11. farmaceutyki,
 12. nauki o ziemi i o środowisku,
 13. nauki rolnicze,
 14. nauki weterynaryjne,
 • nie są wynalazkami tajnymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej;
 • są efektem pracy jednego lub większej liczby autorów.

 

Nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl).

Dodatkowo wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od stycznia 2019 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej http://eureka.dziennik.pl/.

Zgłoszenia wynalazków do konkursu należy kierować do 20 listopada 2018 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem - regulamin.

Formularz zgłoszeniowy do konkustu dostepny jest pod adresem - formularz.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej: http://eureka.dziennik.pl/.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.