OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

 

 

Opinia o innowacyjności jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Dokument ten jest dowodem na zastosowanie innowacji procesowej i/lub produktowej w planowanej inwestycji. Przygotowywana opinia zawiera m.in. charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w regionie, w Polsce lub na świecie. Opinia sporządzana jest przez ekspertów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
Opinia o innowacyjności wykorzystywana jest do m.in.:
  • pozyskania środków z funduszy unijnych
  • skorzystania z ulgi technologicznej
  • uzyskania kredytu technologicznego
  • wsparcia celów marketingowo-promocyjnych przedsiębiorstwa.
 
Biuro Współpracy z Gospodarką jest jednostką ogólnouczelnianą UŚ, poprzez którą można zamówić wykonanie opinii o innowacyjności. Wydziały Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są uprawnione do przygotowania opinii o innowacyjności technologii jako jednostki naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lita-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (DZ.U. Nr 96 poz. 615) – prowadzące w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe.
 
Koszt wydania opinii i czas jej przygotowania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.
 
W przypadku zainteresowania wydaniem opinii zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu (32) 359 20 81, 359 22 71 lub kierowanie zapytań na adres e-mail: transfer@us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.