Parametryzacja 2017 - dokumenty do wykazania wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwające prace związane ze złożeniem ankiety jednostki za lata 2013-2016 na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154) zamieszczamy wersje edytowalne karty wdrożenia produktu i karty aplikacji produktu, których skany należy dołączyć do systemu POL-on.

 

Karta wdrożenia produktu jest wymagana w związku z pkt. 17 ankiety jednostki, w którym należy przedstawić:

- przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia przez inne podmioty produktów (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.

Każde wdrożenie produktu wymaga potwierdzenia przez podmiot wdrażający na karcie wdrożenia produktu.

 

Karta aplikacji produktu jest wymagana w związku z pkt. 18 ankiety jednostki, w którym należy przedstawić:

- wykaz dokonanych przez inne podmioty aplikacji produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.

Każda aplikacja produktu wymaga potwierdzenia na karcie aplikacji produktu.

 

Zachęcam do kontaktu z pracownikami Biura Współpracy z Gospodarką w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pojawiających się w związku prowadzonym procesem parametryzacji Uczelni pod kątem komercjalizacji pod numerem (32) 359 22 71, 359 23 36, e-mail: transfer@us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.