Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji

W Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji. Regulamin określa w szczególności:

  • prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej;
  • zasady wynagradzania twórców;
  • zasady i procedury komercjalizacji;
  • zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej.

 

Aktualna wersja regulaminu znajduje się na BIP:

Uchwała nr 235/2018 z dnia 24.04.2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji

Tekst jednolity: Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

 

Wcześniejsze wersje Regulaminu:

 

Poradnik do Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

 

 

 

Regulamin PWI w wersji z 30.05.2017

Uchwała nr 113/2017 z dnia 30-05-2017 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji

 

Regulamin PWI w wersji z 28.06.2016

Uchwała nr 610/2016 z dnia 2016-06-28 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

 

Regulamin PWI w wersji z 24.05.2015 (wersja pdf)

- Załącznik 1 (wersja word)

- Załącznik 2 (wersja word)

 

"Stary" Regulamin (wersja pdf z roku 2012)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.