Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach II 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w I naborze, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Ocena merytoryczna została dokonana przez Radę Inwestycyjną projektu.

Wszystkim zespołom dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków, a zespołom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną serdecznie gratulujemy!

Zespoły, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Ocena merytoryczna - lista rankingowa

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.