Wiadomości

Nowy konkurs na projekty aplikacyjne w konsorcjach

Od 18 września br. będzie można składać wnioski w trzecim konkursie na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Na dofinansowanie projektów realizowanych w konsorcjach przez naukowców i przedsiębiorców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 200 mln zł.

Aktualizacja Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

Zmiany zostały dokonane na mocy uchwały nr 113/2017 Senatu UŚ w dniu 30.05.2017 r.

Uniwersytet Śląski otrzymał akredytację Ministerstwa Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Śląski pozytywnie przeszedł weryfikację Ministerstwa Rozwoju i uzyskał status akredytowanego ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne.

Jak skutecznie patentować - publikacja NCBiR

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury publikacji udostępnionej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach portalu BRIDGE Info. Publikacja "Jak skutecznie patentować" przeznaczona dla naukowców przybliża tematykę dotyczącą ochrony praw własności intelektualnej oraz aspekty związane z patentowaniem.

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące projekt Inkubator Innowacyjności+ realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące projekt Inkubator Innowacyjności+ realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w konsorcjum ze spółką celową uczelni SPIN-US oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

III Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrends 2017

Serdecznie zapraszamy na III Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrends 2017, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017r. 

Nabór ekspertów do opracowania propozycji założeń projektu strategicznego INFOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarty nabór ekspertów do opracowania propozycji założeń projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - 

Zaproszenie na seminarium mikroskopowe - 25-26 kwietnia

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego

PIK Instruments

zapraszają na seminarium pt.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
 
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 24 marca do 24 kwietnia 2017 r., do godz.

Potwierdzanie Kart Aplikacji przez Uniwersytet Śląski

Karty aplikacji do potwierdzenia przez Uniwersytet Śląski są podpisywane przez Pana Prorektora ds. badań naukowych - prof. zw. dr hab. Andrzeja Norasa po uprzednim podpisaniu/parafowaniu ich przez Dziekana właściwego Wydziału.

 

Konkurs Innowator Śląska 2016

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza firmy i instytucje sektora b+r do dziewiątej edycji konkursu Innowator Śląska.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:

Instrukcja wypełniania Kart Aplikacji Produktu do załączenia do systemu POLON

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad wprowadzaniem do POL-onu informacji o działalności jednostek naukowych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą Karty Aplikacji Produktu i jej wypełniania.

Nabór kandydatów na brokerów technologii/innowacji

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi nabór na stanowisko pracy - broker technologii/Innowacji - w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”:

treść ogłoszenia (pdf)

Program sektorowy INNOWACYJNY RECYKLING

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach programu „Innowacyjny Recykling”. W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój NCBR wesprze nowatorskie rozwiązania w zakresie ponownego wykorzystania odpadów kwotą 90 mln złotych.

Program sektorowy INNONEUROPHARM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w sektorze farmaceutycznym i zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny przeznaczyło 190 mln zł.

Spin-off Uniwersytetu Śląskiego jako dobra praktyka komercjalizacji

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wydało publikację pt. "Efektywna Komercjalizacja Innowacyjnych Rozwiązań Technologicznych", w której wśród dobrych przykładów znalazła się spółka Millvent Sp. z o.o.

Zmiany w zakresie działalności komercjalizacyjnej - tzw. mała ustawa o innowacyjności

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dn. 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, nazywana "małą ustawą o innowacyjności".

 

Ustawa przewiduje zmiany w zakresie:

Nabór kandydatów do oceny wniosków w NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

ARP Games - konkurs dla twórców gier!

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ogłoszonym na stronie ARP Games konkursem dla zespołów tworzących gry wideo.

IV edycja konkursu i cyklu redakcyjnego "Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki"

Dziennik Gazeta Prawna prowadzi IV edycję konkursu i cyklu redakcyjnego "Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki".

VI Ogółnopolska Noc Biologów

Szanowni Państwo,

już dziś zapraszamy na Noc Biologów 2017.

13 stycznia 2017 roku odbędzie się kolejna, już VI edycja ogólnopolskiej akcji Noc Biologów.
W tym roku hasłem przewodnim tego wydarzenia jest „Życie na krawędzi”

 

Harmonogram konkursów - PO Inteligentny Rozwój na 2017 rok

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok.

 

Harmonogram PO IR - 2017

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB, która kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz profile psychologiczne i kompetencyjne naukowców z obu tych sektorów. 

Eureka DGP - Odkrywamy polskie wynalazki - konkurs

Szanowni Państwo,
 
zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. 

Skróty