Wiadomości

Innowacyjne aplikacje internetowe - przemysł, nauka, biznes

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z PARP, KPK, NCBR i PCSS w dniu 23 października br.

Polski Kongres Gospodarczy

W dniach 22 i 23 października br. w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się kolejny Polski Kongres Gospodarczy pod hasłem Nauka dla biznesu, biznes dla nauki.

obrazek do wiadomosci: 

Wprawiamy w ruch Warsztaty Doświadczalne Instytutu Fizyki!

Wprawiamy w ruch Warsztaty Doświadczalne Instytutu Fizyki!

Warsztaty Doświadczalne Instytutu Fizyki zapraszają do współpracy społeczność akademicką UŚ (pracownicy naukowi, doktoranci, studenci), jak również wszystkich zainteresowanych spoza uczelni.

obrazek do wiadomosci: 

Akademia Dyplomacji w Katowicach

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Akademii Dymplomacji w Katowicach:

http://www.us.edu.pl/akademia-dyplomacji-w-katowicach

 

 

Meet IT - spotkanie dla menadżerów, specjalistów i sympatyków IT

Dnia 17.10.2014 w kinoteatrze RIALTO przy ul. św. Jana 24 w Katowicach odbędzie się spotkanie organizowane przez firmę 3S dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT w  firmach i instytucjach w ramach Meet IT. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski.

Tematyka: Backup, czyli jak nie stracić i jak odzyskać.

obrazek do wiadomosci: 

Zapraszamy na spotkanie z pracodawcami w ramach projektu PIN

Spotkanie z pracodawcami w ramach projektu PIN

Postępy JARS Sp. z o.o. w realizacji projektu w ramch szwajcarskiego programu współpracy

Firma JARS Sp. z o.o. bierze udział w szwajcarskim programie współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu podjęty został szereg działań, wśród których najważniejsze są:

III PIKNIK WIEDZY w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym

Serdecznie zapraszamy na III PIKNIK WIEDZY, który odbędzie się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym 23 września 2014 r. w godzinach 11:00-16:00.

obrazek do wiadomosci: 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy uczelnią i Polskim Holdingiem Obronnym

W środę 3 września 2014 r., podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Polski Holding Obronny podpiszą list intencyjny, w którym wyrażają wolę działania na rzecz aktywnego rozwoju nauki oraz nowoczesnych technologii z zakresu bezpieczeństwa mających zastosowanie w przemyśle obronnym.

Nowe oferty technologiczne

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami technologicznymi zamieszczonymi w naszym serwisie. Są to oferty:

  • Ultrakondensator,
  • Klatka na motyle i/lub inne bezkręgowce,
  • Pochodne kwasu pirazynokarboksylowego, sposób otrzymywania oraz zastosowanie.
     

Oferty znajdą Państwo tutaj.

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o otwarciu naboru wniosków w I konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Materiały ze spotkania informacyjnego programu BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało na stronie internetowej materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego I konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG, które odbyło się 31 lipca 2014 roku.

Program szkoleniowo-stażowy w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

O PROJEKCIE

Nabór ekspertów do oceny projektów badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach na potrzeby procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych przez przedsiębiorców.

Termin naboru wniosków w konkursie STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu naboru wniosków w II konkursie w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED. 

Nabór potrwa od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu BIOSTRATEG

                                                                        

Konkurs "Innowacja plus"

Ministerstwo  Infrastruktury  i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus” – na  najlepszą  promocję projektów  B+R,  które  uzyskały  dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Spotkanie informacyjne nt. Programu GEKON

7 sierpnia br. organizowane jest spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych. 

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie o godz. 10.00.

Zaproszenie do udziału w Eco-Match

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 październka 2014 r. przy okazji międzynarodowych targów branży ochrony środowiska POLEKO w Poznaniu.

II konkurs w ramach Programu CuBR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące rozwiązania mogące przyczynić się do wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. 

Podpisanie umowy o współpracy z firmą i3D

Z przyjemnością informujemy, że dnia 16 lipca 2014 roku w Gliwicach, podpisana została umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach reprezentowanym przez Prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, a firmą i3D S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jacka Jędrzejowskiego.

Nowe inicjatywy klastrowe

Uniwersytet Śląski rozwija swoją sieć współpracy w regionie m.in. poprzez uczestnictwo w inicjatywach klastrowych.

W ostatnim czasie nasza Uczelnia przystąpiła do:

Tworzymy katalog usług badawczych

Biuro Współpracy z Gospodarką przygotowuje katalog usług badawczych, który prezentować będzie potencjał jednostek Uniwersytetu.

Zachęcamy pracowników naukowych do kontaktu w celu opracowania oferty dedykowanej podmiotom zewnętrznym.

Zgoda Senatu UŚ na utworzenie spółki celowej

W dniu 24 czerwca br. Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraził zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki celowej) o roboczej nazwie „SPIN-US sp. z o.o.”, której celem będzie komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych powstałych w Uniwersytecie oraz transfer wiedzy do gospodarki.

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

II konkurs w ramach Programu GEKON

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły II konkurs w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Poradniki Portalu Naukowca

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami przygotowanymi przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Portal Naukowca.

Jak poprawić swoją atrakcyjność w oczach biznesu?

Konferencja podsumowująca projekt "Eko-staż"

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Gliwicach organizują konferencję pod nazwą „Współpraca nauki i biznesu kluczowym elementem budowy konkurencyjnej gospodarki regionu”. Seminarium, które odbędzie się 4 lipca 2014 r. o godz. 9.30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul.

obrazek do wiadomosci: