Wiadomości

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy uczelnią i Polskim Holdingiem Obronnym

W środę 3 września 2014 r., podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Polski Holding Obronny podpiszą list intencyjny, w którym wyrażają wolę działania na rzecz aktywnego rozwoju nauki oraz nowoczesnych technologii z zakresu bezpieczeństwa mających zastosowanie w przemyśle obronnym.

Nowe oferty technologiczne

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami technologicznymi zamieszczonymi w naszym serwisie. Są to oferty:

  • Ultrakondensator,
  • Klatka na motyle i/lub inne bezkręgowce,
  • Pochodne kwasu pirazynokarboksylowego, sposób otrzymywania oraz zastosowanie.
     

Oferty znajdą Państwo tutaj.

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o otwarciu naboru wniosków w I konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Materiały ze spotkania informacyjnego programu BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało na stronie internetowej materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego I konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG, które odbyło się 31 lipca 2014 roku.

Program szkoleniowo-stażowy w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

O PROJEKCIE

Nabór ekspertów do oceny projektów badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach na potrzeby procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych przez przedsiębiorców.

Termin naboru wniosków w konkursie STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu naboru wniosków w II konkursie w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED. 

Nabór potrwa od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu BIOSTRATEG

                                                                        

Konkurs "Innowacja plus"

Ministerstwo  Infrastruktury  i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus” – na  najlepszą  promocję projektów  B+R,  które  uzyskały  dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Spotkanie informacyjne nt. Programu GEKON

7 sierpnia br. organizowane jest spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych. 

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie o godz. 10.00.

Zaproszenie do udziału w Eco-Match

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 październka 2014 r. przy okazji międzynarodowych targów branży ochrony środowiska POLEKO w Poznaniu.

II konkurs w ramach Programu CuBR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące rozwiązania mogące przyczynić się do wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. 

Podpisanie umowy o współpracy z firmą i3D

Z przyjemnością informujemy, że dnia 16 lipca 2014 roku w Gliwicach, podpisana została umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach reprezentowanym przez Prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, a firmą i3D S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jacka Jędrzejowskiego.

Nowe inicjatywy klastrowe

Uniwersytet Śląski rozwija swoją sieć współpracy w regionie m.in. poprzez uczestnictwo w inicjatywach klastrowych.

W ostatnim czasie nasza Uczelnia przystąpiła do:

Tworzymy katalog usług badawczych

Biuro Współpracy z Gospodarką przygotowuje katalog usług badawczych, który prezentować będzie potencjał jednostek Uniwersytetu.

Zachęcamy pracowników naukowych do kontaktu w celu opracowania oferty dedykowanej podmiotom zewnętrznym.

Zgoda Senatu UŚ na utworzenie spółki celowej

W dniu 24 czerwca br. Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraził zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki celowej) o roboczej nazwie „SPIN-US sp. z o.o.”, której celem będzie komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych powstałych w Uniwersytecie oraz transfer wiedzy do gospodarki.

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

II konkurs w ramach Programu GEKON

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły II konkurs w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Poradniki Portalu Naukowca

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami przygotowanymi przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu Portal Naukowca.

Jak poprawić swoją atrakcyjność w oczach biznesu?

Konferencja podsumowująca projekt "Eko-staż"

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Gliwicach organizują konferencję pod nazwą „Współpraca nauki i biznesu kluczowym elementem budowy konkurencyjnej gospodarki regionu”. Seminarium, które odbędzie się 4 lipca 2014 r. o godz. 9.30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul.

obrazek do wiadomosci: 

Śniadanie biznesowe z udziałem Prof.Andrzeja Blikle

W imieniu naszego Partnera - Śląskiego Klastra ICT & Multimediów HubClub, serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe, którego gościem będzie prof. Andrzej Bikle z prelekcją "Zarysy Doktryny Jakości - czyli jak będzie wyglądać firma XXI wieku".

Uniwersytet członkiem Śląskiego Klastra Dizajnu

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Śląski w Katowicach przystąpił do Śląskiego Klastra Dizjanu. Celem działania Klastra jest wzrost konkurencyjności gospodarki Województwa Śląskiego poprzez wykorzystywanie potencjału wiedzy i innowacyjności nowoczesnego projektowania.

Konkurs na realizację projektów w programie "Rozwój Sportu Akademickiego"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach programu "Rozwój Sportu Akademickiego". 

 

Program "Talent Zgłoś się!"

Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. programu „Talent Zgłoś się!”.

Celem „Talent Zgłoś Się!” jest  promocja innowacyjnych technologii, produktów oraz nowoczesnych rozwiązań, mających szansę zaistnieć na rynku. Program ma za zadanie przedstawić szerokiej publiczności sylwetki i osiągnięcia uzdolnionych twórców.

II Międzynarodowe Targi INNO-TECH EXPO

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO, które odbędą się w dniach 16-17 października br. w Kielcach. Szczegółowe informacje dostępne są na stonie http://www.targikielce.pl/innotech.

Czy nasz potencjał naukowy zamienia się w sukces gospodarczy?

 6 czerwca 2014 r. w godz. 10.00-13.00 w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ul. 75 Pułku Piechoty 1A w Chorzowie od odbędzie się debata: 

XVII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
 

Szacowanie wartości zamówienia - kompleksowe świadczenie usług kancelarii patentowej/rzecznika patentowego

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.