Wiadomości

Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego w Kopenhadze

W dniach od 21 do 25 października 2012 r. w ramach realizowanego projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”, członkowie klastra uczestniczyli w zagranicznej wizycie studyjnej w Kopenhadze – stolicy Danii.

„II Śląskie Forum Klastrów”

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają w dniach 22 – 23 listopada 2012 roku zapraszają na „II Śląskie Forum Klastrów”.

Podpisanie porozumienia z Future Processing sp. z o.o.

30 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia a firmą Future Processing sp. z o.o., której przedstawicielem będzie prezes zarządu Jarosław Czaja.

Pierwsza spółka spin out na Uniwersytecie Śląskim

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona powstaniu pierwszej spółki typu spin out w Uniwersytecie Śląskim. Firma „n-lab Marcin Binkowski” będzie prowadzić działalność na podstawie umowy z Uniwersytetem Śląskim, opierającej się m.in.

Śląski Klaster Multimedialny odwiedził skandynawski Cluster 55°

W dniach 7-9 października 2012r. członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego nawiązywali kontakty gospodarcze z przedsiębiorcami z Cluster 55° w Szwecji.

Złoty medal dla Uniwersytetu Śląskiego

5 października 2012 r. podczas VII Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE 2012 dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż oraz dr Andrzej Swinarew odebrali złoty medal za rozwiązanie pn. „Świecące polimery”.

Podpisanie umowy z IBM Polska Sp. z o.o.

11 października 2012 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą IBM Polska Sp. z o.o., którą reprezentował dyrektor handlowy biura w Katowicach Romuald Gacka.

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a firmą TechMine Fund SA podpisane

9 października 2012 r. o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a z firmą TechMine Fund SA.

Porozumienie o współpracy z firmą 3Service Factory S.A.

Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisał porozumienie o współpracy z firmą 3Service Factory S.A. W imieniu Uczelni porozumienie podpisał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Natomiast w imieniu firmy 3Service Factory S.A. porozumienie podpisali dr inż.

Wysokie stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych

B + R = Konkurencyjność Gospodarcza to projekt, w którym przewidziano wsparcie regionalnych procesów innowacyjnych poprzez udzielenie stypendiów dla 20 doktorantów w wysokości od 3 tyś zł do 5 tyś zł w okresie od października 2012 r. dla czerwca 2013 r.

Zapraszamy pracowników naukowych do Punktu Konsultacyjnego

Biuro Współpracy z Gospodarką informuje o uruchomieniu działalności Punktu Konsultacyjnego, który udziela doradztwa pracownikom naukowym.

Doradcy Punktu udzielają porad w zakresie:

Rusza projekt "Kobieta Matką Wynalazków"

Badaczki z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w bezpłatnym programie "Kobieta Matką Wynalazków". Podczas niego wezmą udział w szkoleniach i warsztatach z komercjalizacji nauki. Najbliższe zajęcia odbędą się w październiku i listopadzie.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 24 do 27 września 2012 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano 50 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na 3500.

Technopark Gliwice zaprasza na bezpłatne seminarium pt. "Promocja innowacji i rola Instytucji Otoczenia Biznesu w tym procesie"

Technopark Gliwice, partner Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na bezpłatne seminarium pt.

Medycyna i Biotechnologia. Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla B+R

INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, rozwijający i komercjalizujący projekty zaawansowanych technologii oraz firma Assign Clinical Research Poland Sp. z o.o., działająca w obszarze badań klinicznych, przygotowały serię bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu prowadzenia badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.

Zapraszamy na seminarium „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszają na dwudniowe seminarium w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”  17-18 września 2012 Hotel Olympic w Ustroniu.

Konkurs „INNOSILESIA 2011"

Instytucje współpracujące z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach - Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice oraz Samorząd Województwa Śląskiego ogłosili konkurs „INNOSILESIA 2011”.

Podpisanie umowy o współpracy z Yoshi Private Investment S.A.

W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab.

Bezpłatne Studia Podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej”

Uniwersytet Warszawski rozpoczął rekrutację słuchaczy na III edycję bezpłatnych Studiów Podyplomowych „Ochrona własności intelektualnej” na rok akademicki 2012/2013. Uczestnikami studiów mogą zostać wyłącznie pracownicy uczelni wyższych.

Śląski Klaster Multimedialny

„Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego” to projekt poświęcony stworzeniu pierwszego w województwie śląskim klastra sektora szerokorozumianych multimediów.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań

Biuro Karier oraz Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zachęcają absolwentów naszej Uczelni do udziału w "Konkursie na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań".

Szkolenie "Zarządzanie własnością intelektualną"

Wszystkich pracowników naukowych uczelni zainteresowanych zarządzaniem własnością intelektualną, w tym ochroną patentową innowacyjnych rozwiązań oraz transferem wiedzy do biznesu, zapraszamy 5 lipca 2012 r. na bezpłatne szkolenie „ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”.

Naukowa Akademia Biznesu

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Otawa Group Sp. J. zapraszają do udziału w projekcie  „Naukowa Akademia Biznesu”.

Szkolenia i staże dla pracowników naukowych

Firma Europoint od września 2012 r. rozpoczyna realizację projektu finansowanego w ramach EFS  pn.

Zaproszenie do udziału w projekcie ,,Staż Sukcesem Naukowca''

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Biuro w Katowicach zaprasza pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego do udziału w projekcie „Staż Sukcesem Naukowca”

 

W ramach projektu oferujemy:

Forum Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

Forum Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

 

PROGRAM SPOTKANIA
7 listopada 2018 r.

 

Projekt Uniwersytetu Śląskiego uzyskał dofinansowanie

Ogłoszone zostały wyniki konkursu 2/POKL/4.2/2011 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt "Nauka dla Gospodarki - efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych" znalazł się w pierwszej dziesiątce i uzyskał dofinansowanie.

Konsultacje Rzecznika Patentowego UŚ

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z konsultacji Rzecznika Patentowego uczelni Pana Mariusza Grzesiczaka.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.